Adaptační program pro nově přijaté děti

Adaptační pobyt nově přijatých dětí proběhne

ve středu 26.8.  a ve čtvrtek 27.8. 2020 od 9:00 do 11:00 hodin

ve žluté třídě.