Distanční vzdělávání od 8.3. 2021

Distanční výuka dětí v povinném předškolním vzdělávání

v období od 8. 3. 2021

 

Mateřská škola má dle školského zákona v době uzavření MŠ povinnost zajistit dětem v posledním roce předškolního vzdělávání distanční výuku.

Ta bude po předchozí domluvě se zákonnými zástupci probíhat:

  • e-mailovou komunikací vždy v úterý
  • osobním převzetím materiálů v zádveří MŠ v úterý od 8:00 do 12:00 hodin

 

Velmi důležité je, aby zákonní zástupci dětí zároveň podávali učitelkám zpětnou vazbu k úkolům a aktivitám, které děti realizovaly a plnily.

 Možnosti zpětné vazby pro MŠ:

  • Předávání vypracovaných úkolů vždy v úterý od 8:00 - 12:00 hodin následujícího týdne do MŠ
  • Zasílání vypracovaných úkolů e-mailem
  • Osobní předání vypracovaných úkolů po znovuotevření MŠ

Pokud se ze zdravotních, či jiných důvodů nebudete moci distančního vzdělávání zúčastnit, platí pro omlouvání absencí to stejné, co pro prezenční vzdělávání. Ředitelka a vedoucí učitelky mají oprávnění požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte e-mailem a po otevření MŠ písemně do omluvného listu.