Zápis do 1. ročníku ZŠ

Podrobnější informace naleznete na webových stránkách škol:

ZŠ Komenského ZŠ Komenského Dačice: aktuality - Zápis do 1. ročníku (2021) (zsdacice.eu)

ZŠ B. Němcové https://www.zsdacice.cz/dulezite-informace-k-zapisu-do-1-rocniku/d-3121

 

Co by měl znát a umět předškolák?

Základními hledisky, podle kterých se určuje, zda je dítě zralé na školní docházku jsou:

Fyzické kritérium

 • Váha +/- 18 kg.

 • Filipínská míra (dosažení ruky přes hlavu na protilehlé ucho)


Psychické kritérium

 • Dítě by mělo být schopno samostatně a logicky uvažovat.

 • Správně vyslovovat hlásky, mluvit v souvislých větách a srozumitelnou řečí.

 • Vytleskávat slabiky, rozeznat první a poslední hlásku ve slově.

 • Měl by umět říci jak se jmenuje, kde bydlí, znát svůj věk, dny v týdnu.

 • Zvládat jemnou i hrubou motoriku motoriku.

 • Orientovat se, co je dole, nahoře, vlevo, vpravo, pod, nad.

 • Určit barvy.

 • Kolektivní hry.

 • Recitovat básničku, zpívat písničku.

 • Počítat po jedné do deseti, poznat geometrické tvary.

 • Držet správně tužku, umět namalovat postavu.

 • Vystřihovat jednoduché tvary.

 • Vydržet nad zadaným úkolem a umět pracovat samostatně i ve skupině.

 • Navázat kontakt s dospělými, mít z nich respekt.

 • Samo se oblékat a obsluhovat, dodržovat hygienu.

 • Umět pozdravit, poprosit, poděkovat.

Soubor třiceti pracovních listů VESELÍ PŘEDŠKOLÁCI si můžete stáhnout zde: 1.-15. 16.-30.

Pokud Vaše dítě dokáže správně vyplnit všechny pracovní listy, obdarujte ho diplomem:

ZÁVĚREČNÝ DIPLOM PRO DĚTI