Babička a dědeček do školky
Projekt "Babička a dědeček do školky" spojuje tři generace – děti, rodiče a seniory. Umožňuje setkávání nejmladší a nejstarší generace a posiluje mezigenerační sdílení času, prostoru a předávání hodnot. Pravidelnými činnostmi v rámci projektu zavádíme nebo podporujeme tradiční a důležitý rituál předčítání v rodinách a přispíváme ke zvyšování čtenářské a jazykové gramotnosti dětí.

Doba trvání: 6 měsíců, 5 dní v měsíci, dle rozpisu od 9:15 – 9:45

 

Úkol babičky/dedečka:

· Obléci si kouzelný plášť ( bude dodán učitelkami)

· Přečíst v dopoledních hodinách dětem pohádku

· Popovídat si s dětmi o čem ta pohádka byla.

· Zadat dětem úkol (namalovat obrázek k pohádce, pracovní list, zahrát si hru atd.)

· Rozdat dětem pohádku na doma

 

Úkol rodičů:

V rámci projektu budou děti dostávat každý den od babičky/dědečka pohádku na doma, kterou si budou vlepovat do svých pohádkových sešitů. Tuto pohádku dětem před spaním přečtete a druhý den si o ní budeme povídat.

Pohádky Vám budou předem připraveny a popřípadě dány domů k osobní přípravě. Budeme rády nápomocny při zadávání doplňujících úkolů a při konverzaci s dětmi.

Před třídou bude možné závazně babičku/dědečka závazně zapsat k určitému datumu,  v který by byly ochotny za dětmi přijít. Jejich návštěva se může každý měsíc opakovat, ale nemusí. Za každou babičku a dědečka budeme velmi vděčni. Na jakékoli dotazy rády odpovíme.