Třídy a personální obsazení

Třídy a pedagogické pracovnice:                                                                                     Zaměstnanci školní jídelny:               Provozní zaměstnanci:

 

I. třída Berušky (3 - 4leté děti) - Soňa Schlosserová, Lenka Antoňů                                  Eva Pekárková                                       Marie Halašková                                                                                       

II. třída Sluníčka (4 - 5leté děti) - Hana Mocharová, Bc.Tereza Kolářová                           Dana Procházková                                  Marie Vitamvásová                                                                                                           

III. třída Kytičky (5 - 6leté děti) - Stanislava Dvořáková, Bc.Radka Burešová