Režimová opatření
 • 6.15
  scházení dětí ve Sluníčkové třídě do 7.00 hodin, pak přechází do svých tříd, kde následují spontánní hry, individuální práce, výtvarné a pracovní činnosti, zdravotní cvičení
 • 8.30 - 9.00
  průběžně hygiena a svačina
 • 9.00 - 9.30
  řízená činnost - rozumová, matematická, jazyková, hudební... podle podmínek a potřeb jednotlivých tříd, tvořivé činnosti, všestranné rozvíjení dětí ve skupinkách, individuálně nebo frontálně
  na závěr pohybové vyžití nebo pohybové hry
 • 9.30 - 11.30
  příprava na pobyt venku - pohybové vyžití většinou na školní zahradě nebo vycházka
 • 11.30 - 12.00
  oběd, hygiena a příprava k odpočinku
 • 12.00 - 13.30
  odpočinek na lehátku - poslech pohádky, relaxační hudby, u nespících dětí klidné hry, individuální práce s předškoláky
 • 13.30
  hygiena a odpolední svačina
 • 14.00 - 16.15
  volné hry a činnosti, odchod domů
 • v 15.15 přechod dětí z Kytičkové třídy do Sluníčkové třídy
 • v 15.30 přecho dětí z Beruškové třídy do Sluníčkové třídy

Režimová pravidla jsou stanovena ve školním vzdělávacím programu,  jsou flexibilní, přizpůsobujeme je aktuálním situacím a potřebám dětí.