Děkujeme všem rodičům, kteří nám pomáhají při organizaci na bruslení