Společné fotografování

Společné fotografování proběhne v úterý 2.6. 2020 v dopoledních hodinách - přibližně od 9.00 hodin. Kdo MŠ nenavštěvuje, doveďte své dítě do areálu MŠ v 8.55 hodin a počkejte s ním na školní zahradě. Prosíme, neslučujte se s ostatními dětmi.  S sebou přineste čestné prohlášení. Děkujeme...

Po fotografování si můžete vyzvednout u třídní učitelky věci svého dítěte.