Vyjádření KHS Jihočeského kraje

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

JIHOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

adresa: Na Sadech 25, 370 71 České Budějovice, tel.: 420 387 712 111, fax: +420 387 712 158

e-mail: khscb@khscb.cz, ID: agzai3c

 

Naše č. j.:                                                                                                                                                                                                                Mateřská škola Dačice

                                                                                                                                                                                                                                B.Němcové 444/V

Spisová značka:                                                                                                                                                                                                       380 01 Dačice

Vyřizuje: MUDr. Týmalová Dana                                                   

Tel. číslo: 387712526

 

Datum: 20. 1. 2021

 

Věc: informace pro vedení  MŠ Dačice, B. Němcové 444 a rodiče dětí

Na základě provedeného epidemiologického šetření z důvodu prokázaného dalšího výskytu koronaviru (COVID-19) v MŠ Dačice, B. Němcové 444  prosíme předat informaci rodičům dětí této školy.

V MŠ Dačice B. Němcové 444 je od 21. 1. 2021 nařízena karanténa  u   17 dětí třídy Sluníčka u 1 zaměstnance MŠ

Předpokládáme, že karanténa potrvá nejméně do 23. 1. 2021 včetně.

Prosíme rodiče dětí, aby  u dětí zajistili odběr na COVID-19  v termínu od 21. 1. do 23. 1. 2021. Je nutné kontaktovat příslušného pediatra dítěte, oznámit karanténu dítěte a  požádat o vystavení el. žádanky na odběr (PCR). Žádanka jde elektronickou cestou do všech odběrových míst.

 Na odběr musí rodiče děti objednat sami.

Pokud se nepodaří odběr provést nejpozději 23. 1. 2021, karanténa dítěte bude prodloužena do 27. 1. 2021 (včetně) bez odběru na COVID-19, ale pouze v případě, že dítě nemá příznaky onemocnění.

Je nutné, aby rodiče sledovali zdravotní stav dětí (včetně denního měření teploty) po celou dobu karantény a aby v případě příznaků onemocnění dítěte informovali příslušného pediatra.

Karanténa i odběr na COVID–19 se týká též 1 učitelky  MŠ. Karanténu a el. žádanku jí vystaví její praktický lékař.

Odběrová místa jsou v Jindř. Hradci v nemocnici, dále v Č. Budějovicích – u nemocnice.  Podrobné informace k objednání na vyšetření lze nalézt na webových stránkách nemocnice ČB a JH. Bez objednání provádí odběry odběrové místo NEXTCLINICS  u výstaviště v ČB  (po – čt, 8 – 14 hod.).

 

 MUDr. Lenka Weinerová

 vedoucí protiepid. odd. CK-JH-PT