Uzavření třídy Sluníčka v MŠ B.Němcové

Vážení rodiče,  

 

     z důvodu prokázaného dalšího výskytu koronaviru (COVID-19) ve třídě Sluníčka v MŠ B.Němcové  bude z rozhodnutí Krajské hygienické stanice v Jindřichově Hradci tato třída nejméně do 23.1. 2021 včetně uzavřena.

 

    Prosíme rodiče dětí, které byly ve středu 13.1.2021 ve školce, aby u nich opět zajistili odběr na COVID-19  v termínu do 23. 1. 2021 a dodržovali karanténní opatření. Více informací v dopise z KHS, který naleznete v e-mailu.

 

    Třídy Berušky a Kytičky se uzavření netýká.

 

    Žádost o ošetřovné si vyplňují rodiče sami. Tiskopis je dostupný na https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m. V případě dotazů kontaktujte ekonomku na tel: 384 422 275, nebo e-mail: kancelar@msdacice.cz.

 

    Pokud některé z vašich dětí bude Covid - 19 pozitivní, dejte ihned ředitelství školy na vědomí. E-mail: reditelka@msdacice.cz nebo telefon 607 605 062. Prosím, informujte i vedoucí učitelku MŠ B.Němcové p.Burešovou. E-mail do MŠ B.Němcové: b.nemcove1@seznam.cz,

    tel.722 511 353

 

   Děkuji za pochopení a za spolupráci.  Burešová Radka