INFORMACE K PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 1.3.2021

Vážení rodiče,

 
    vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci přijala vláda ČR dne 26.2.2021 krizová opatření, kterým se zakazuje osobní přítomnost dětí v mateřské škole, tzn. že
 
   od 1.3.2021 je MŠ Dačice pro děti uzavřena!
 
 
 Žádost o ošetřovné z důvodu uzavření mateřské školy si můžete sami vyplnit na stránkách 
  
 
Pracoviště MŠ B. Němcové, Dačice bude na základě krizového opatření zajišťovat nezbytnou péči o děti,  jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci: bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanců uvedených v § 115 odst. 1 a dalších zaměstnanců v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zaměstnanci Úřadu práce České republiky, České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, Finanční správy České republiky, příslušníky ozbrojených sil, zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců, pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, zaměstnanců školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, zaměstnanců zařízení školního stravování, zaměstnanců podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury, zaměstnanci České pošty.        

                        Mgr. Hana Švarcová, ředitelka MŠ Dačice