Distanční výuka dětí v povinném předškolním vzdělávání

Mateřská škola má dle školského zákona v době uzavření MŠ povinnost zajistit dětem v posledním roce předškolního vzdělávání distanční výuku.

Ta bude po předchozí domluvě se zákonnými zástupci probíhat:

  • e-mailovou komunikací vždy v úterý
  • osobním převzetím materiálů v zádveří MŠ u Sluníčkové třídy v úterý 9.3. a v pondělí 15.3. vždy od 8:00 do 12:00 hodin

Velmi důležité je, aby zákonní zástupci dětí zároveň podávali učitelkám povinnou zpětnou vazbu k úkolům a aktivitám, které děti realizovaly a plnily.

 Možnosti zpětné vazby pro MŠ:

  • při vyzvedávání materiálů předávání vypracovaných úkolů v pondělí od 8:00 – 12:00 hodin následujícího týdne do MŠ
  • elektronicky zasílat vypracované pracovní listy, výtvarné práce, fotografie...apod.
  • vést doma portfolio s vypracovanými pracovními listy, výtvarnými pracemi a fotografiemi či dle možnosti videozáznamy z činností dětí a předání po znovuotevření mateřské školy

Pokud se ze zdravotních, či jiných důvodů nebudete moci distančního vzdělávání zúčastnit, platí pro omlouvání absencí to stejné, co pro prezenční vzdělávání. Ředitelka a vedoucí učitelky mají oprávnění požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte e-mailem a po otevření MŠ písemně do omluvného listu.        

Děkujem za spolupráci...

 

 

     S pozdravem  Burešová Radka