Děkujeme všem rodičům za zpětnou vazbu při plnění úkolů a aktivit při distanční výuce