Hodnocení distanční výuky rodiči

Vzhledem k uzavření mateřských škol v období od 8.3.2021 do 9.4.2021 probíhala výuka předškoláků formou distančního vzdělávání. Rodiče nám pak poskytli zpětnou vazbu. Z 31 možných reakcí došlo 30 odpovědí. Děkujeme za ně...

1. S průběhem distanční výuky jsme byli: zcela spokojeni - 23x    76,7%
                                                                  někdy spokojeni - 6x       20%
                                                                  nespokojeni - 1x             3,3%
2. S obsahem zasílaných materiálů (seznámení s obsahem probíraného tématu, pracovní listy, videa, náměty na činnosti apod.) jsme byli:
                                                                 zcela spokojeni - 24x       80%
                                                                 někdy spokojeni - 5x       16,7%
                                                                 nespokojeni - 1x             3,3%
3. S rozsahem a množstvím vzdělávací nabídky jsme byli: zcela spokojeni - 22x                                                 73,3%
                                                                spíše spokojeni, přivítali bychom zasílání menšího objemu materiálů - 7x      23,3%
                                                                spíše spokojeni, přivítali bychom zasílání většího objemu materiálů - 1x        3,3%
4. Co byste nám chtěli ke zlepšení distanční výuky vzkázat?
 • Nemám žádné připomínky!
 • Distanční výuka neměla vůbec fungovat měly být otevřené školy a ten kdo to vymyslel by ho měli zavřít na 30 let a propadnutí majetku a 10 mil pokutu
 • Dcera se nechtěla zapojovat do videí a focení.
 • Jste skvělé! Vždy krásná zpětná vazba v podobně pěkných slov a povzbuzení k synovi. Spousta věnovaného času na mailu a procházení videí či fotek. Děkujeme ❤️
 • Myslím si, že distanční výuka je hlavně o rodičích. Záleží na každém, kolik času věnuje svému dítěti. Pokud by měl někdo málo materiálů, tak na internetu je toho dost. Pokud se někomu zdá, že je toho hodně, pak asi nemá potřebu své dítě víc vzdělávat. Velice oceňuji zpětnou vazbu od paní učitelek ze školky na námi zaslané fotografie z domácí výuky. Pro děti je to povzbuzující.
 • Nic. Vše bylo perfektní.
 • Ke zlepšení nic! Velké poděkování za přípravu, komunikaci i nasazení!
 • Velmi milá byla zpětná vazba od paní učitelky pro dítě, krátký vzkaz, pochvala, zpráva.... doma nás velmi potěšila.
 • V rámci doby děkujeme za vaší snahu pro naše děti.
 • Nic.
 • Děkuji za práci učitelek MŠ, vše bylo v pořádku.
 • Byla bych raději, kdyby bylo trochu více pracovních listů (vybarvování, počítání,tvary apod.) a méně listů s náměty na tvoření s dětmi. Myslím, že toho je v případě zájmu rodičů k najití všude dostatek.
 • Materiály byly perfektní, ale zpočátku jich bylo opravdu mnoho, po urcité době se snížil počet pracovních listů a tím pádem se výuka dala lépe zvládat