Nabídka aktivit

Dětem nabízíme

Adaptaci nových dětí za přítomnosti rodiče

Hravé odpoledne pro děti a jejich rodiče "Mami, tati, pojď si se mnou hrát"

Logopedický projekt pro 4-5 leté děti a jejich rodiče  "Mami, tati, povídej si se mnou"

Projekt "Poznej svého kamaráda" ve spolupráci se ZŠ B.Němcové - prevence šikany

Program pro předškoláky  "Předcházíme poruchám učení"

Projekt pro předškoláky a jejich rodiče "Hurá, půjdu do školy"

Projekt "Celé česko čte dětem" - Babička a dědeček do školky

Divadelní a filmová představení, výstavy, besedy, exkurse a další zajímavé pořady dle nabídky

Pracovní dílny a hravá odpoledne pro děti a rodiče

Pravidelné cvičení ve sportovní hale

Ozdravný program - sauna

Projekt pro předškoláky  "Děti do bruslí"

Možnost prohlídky prostor MŠ a práce s dětmi (Den otevřených dveří)