Třídy a personální obsazení

1. třída Berušky:    2,5 – 4 leté děti                2. třída Sluníčka:        4 – 5 leté děti                    3. třída Kytičky:     5 – 7 leté děti           

učitelky:    Soňa Schlosserová                          učitelky:     Lenka Antoňů                                      učitelky:    Hana Mocharová

                 Bc.Nikol Pěchočová                                          Jana Valenová                                                      Bc.Radka Burešová    

                                                                                                                                               asistent pedagoga: Bc.Kateřina Valenová             

Zaměstnanci školní jídelny:                                         Provozní zaměstnanci:                  

                Eva Pekárková - vedoucí kuchařka                    Marie Halašková - školnice

                Dana Procházková - kuchařka                           Marie Vitamvásová - uklízečka