Uspořádání dne

Režim dne je z organizačních důvodů školy částečně stanoven pro každou třídu. Učitelka může režim dne uzpůsobit aktuálním potřebám dětí, dětem s nižší potřebou spánku, výchovným záměrům, probíhajícím činnostem, případně počasí. Dodržen by měl být stanovený režim jídel, délka pobytu venku, dostatečný pohyb a relaxace. V mateřské škole je dostatečně dbáno na soukromí dětí, pokud mají potřebu uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, je jim to umožněno.

 

Organizace dne:

6.15 - 7.00            scházení dětí ve Sluníčkové třídě

7.00 - 9.30            přechod dětí do Beruškové a Kytičkové třídy, scházení dětí, volná hra, výtvarné činnosti,           

                             průběžná svačina, řízená činnost s pohybovou chvilkou

9.30 – 11.30         příprava na pobyt venku, pobyt venku

11.30 – 12.00       oběd, hygiena, příprava na odpočinek

12.00 – 13.45       poslech pohádky a relaxační hudby, odpočinek, individuální činnost

13.45 – 15.00       svačina, volná hra, rozcházení dětí z Kytičkové třídy a v 15.30 dětí z Beruškové třídy, přechod do Sluníčkové třídy -

15.00 – 16.15       volná hra a rozcházení dětí ze Sluníčkové třídy