Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program s názvem „Putování se Sluníčkem"

Sluníčková třídní pravidla:

 • Jsem ochránce - neubližuji rukama, nohama ani slovem
 • Jsem sluníčko - raději se směji, než se mračím
 • Jsem kamarád - hraji si s kamarády a půjčuji hračky
 • Jsem kouzelník - používám kouzelná slovíčka - děkuji, prosím, omlouvám se
 • Jsem pomocník - rád pomohu, když mě někdo požádá
 • Jsem pracant - dokončuji svůj úkol
 • Jsem sportovec - běhání si nechávám na ven
 • Jsem jedno velké ucho - neruším ostatní, naslouchám, dávám pozor
 • Nejsem pavián - mluvím tak, aby to ouška nebolelo
 • Nejsem uprchlík - přivítám se a neodcházím bez rozloučení
 • Nejsem čuník - udržuji pořádek a čistotu

S našimi pravidly jsou na začátku školního roku seznámeni i rodiče, aby nám mohli pomoci tato pravidla u dětí upevnit.

 

Cíle, ke kterým směřujeme:

 • Posilovat u dětí pozornost, soustředěnost, vůli k dokončení činnosti
 • Podporovat sebedůvěru a sebevědomí vhodnou motivací a chválou
 • Zaměřit se na správné držení tužky, nůžek, příboru
 • Zařazovat logopedické chvilky, dechová cvičení a cviky na hybnost jazyka
 • Zařazovat zdravotní a preventivní pohybové aktivity
 • Vést děti k samostatnosti při sebeobsluze (hygiena, stolování, oblékání a svlékání)
 • Začlenit děti do kolektivu, motivovat je ke spolupráci a k hledání řešení problémů
 • Vytvářet prosociální vztahy – rozvoj soc. citlivosti, tolerance a respektu, pocit sounáležitosti s ostatními

 

Rituály třídy

 • Ranní přivítání s učitelkou ve třídě (pozdrav, oční kontakt, sdělení zážitků...)
 • Společné přivítání říkankou v komunitním kruhu.
 • Oslavy narozenin dětí (písnička na přání oslavence, dortík od kuchařek, dáreček, přání)
 • Komunitní kruh (společné řešení problémů, sdílení zážitků a prožitků, zhodnocení části dne...)
 • Chvilka před obědem (prstové říkanky, hádanky, písničky a básničky, jazyková cvičení...)

 

Rituály mají ve skupině dětí významné místo. Častým opakováním dávají pocit jistoty a bezpečí.

 

Integrované bloky:   

- Co přinášíš, podzime, to se brzy dozvíme

- Bílá paní Zima jede na saních

- Jaro už se směje, sluníčko nás hřeje

- Léto volá, už k nám jedou prázdniny

      

Co přinášíš, podzime, to se brzy dozvíme

Podtémata:

 • Já, ty jsme my
 • Pavouček a Babí léto
 • O poslední vlaštovce
 • Podzim kolem nás
 • Poklady ze sadu
 • Poklady ze zahrádky
 • Lesní království
 • Připravte si deštníky
 • Dráček a mráček
 • Malíř Podzim maluje
 • Uspávání medvídků

 

 Bílá paní Zima jede na saních

Podtémata:

 • Hrátky s čertem
 • Vánoční čas
 • Povídám, povídám pohádku
 • Toto studí, toto zebe
 • Zvířátka v zimě
 • Zimní radovánky
 • Čím budu, až budu velký
 • Bacil a Vitamín
 • Haló, tady karneval
 • Já a moje tělo
 • Člověk ten má smyslů pět

 

Jaro už se směje, sluníčko nás hřeje

Podtémata:

 • Když jaro zaťuká
 • Barevný svět
 • Velikonoční vajíčko
 • U nás na dvorečku
 • Hurá do ZOO
 • Uklízíme svět
 • Poznáváme naše město
 • Moje maminka
 • Když mi svítí červená
 • Medové království

 

 Léto volá, už k nám jedou prázdniny

 Podtémata:

 • Děti mají svátek
 • Život na louce
 • Kamarádi od rybníka
 • Prázdninové těšení
 • Loučíme se se školkou