Evropský školský sportovní den - Třída U Žabičky

Dne 27. 9. 2019 jsme spolu s Mateřskou školou Za Lávkami připravili
sportovní program pro děti předškolního věku v rámci oslavy Evropského
školského sportovního dne, který se koná každý rok a má za cíl rozhýbat co
nejvíce dětí. Celé sportovní dopoledne bylo zaměřeno na pirátskou tematiku.
Děti byly rozděleny do dvou skupinek a postupně se vystřídaly ve čtyřech
aktivitách - sestřelování kostek tenisovými míčky, lovení rybek pomocí
prutu, chození se zavázanýma očima podél lana s překážkami a barvení a
posílání lodiček pomocí dechu. Když se děti dostatečně nabažily těchto
aktivit, dostaly různé části mapy, kterou měly za úkol poskládat a hádat,
kudy povede cesta k pokladu. Zjistily, že musí nejdříve přejít lanový most
přes řeku, poté přeskákat přes kameny obklopené proudící lávou. Až doskákaly
k plovoucímu ostrovu, díky němuž se dostaly k bráně, kterou musely rychle
proběhnout, protože se každou chvíli zavírala. Poté už byly na místě a
poměrně rychle se jim podařilo poklad najít. Na závěr si každý odnesl svou
zaslouženou odměnu.

Adéla Ježková