Uspořádání dne

Režim dne je stanoven v ŠVP, je flexibilní, přizpůsobujeme ho aktuálním situacím a potřebám dětí. Toto uspořádání dne v MŠ je rámcové, a proto ho lze časově i programově upravit dle potřeby či vzniklých podmínek a situací – např. nepříznivé počasí, návštěva divadla, uskutečnění delšího výletu atd.

6,15 hodin
Spontánní hry, tvořivé činnosti, individuální práce, aktivity, námětové hry, zdravotní cvičení
DO 7 HODIN JSOU DĚTI VE TŘÍDĚ U JEŽEČKA
7,00 hodin
Odchod dětí ze tříd U Veverky a U Žabičky do třídy U Žabičky
7,15 hodin
Odchod dětí do své třídy od Žabičky do Veverky
7,30 hodin
Odchod dětí do své třídy od Ježečka do Kuřátka
7,30 – 11,15 hodin
Řízená činnost – dle zvoleného tématu, skupinová a individuální práce, prožitkové a tvořivé činnosti aj.
Příprava a pobyt venku – zahrada, vycházka v okolí MŠ, do přírody – vzdělávací a pohybové aktivity
11,15 – 12,00 hodin
Oběd, hygiena, příprava na odpočinek
12,00 –13,45 hodin
Poslech pohádky a relaxační hudby, využití vonného oleje k relaxaci, odpočinek, nabídka klidné činnosti v relaxačních koutcích
13,45 –16,15 hodin
Probuzení s motivační hudbou, hygiena, svačina, hry, námětové a tvořivé činnosti.
15,00 hodin
Přechod dětí ze třídy U Kuřátka do třídy U Ježečka
15,15 hodin
Přechod dětí ze třídy U Veverky do třídy U Žabičky
OD 15,30 HODIN JSOU VŠECHNY DĚTI VE TŘÍDĚ U JEŽEČKA