Uspořádání dne
Režim dne je stanoven v ŠVP, je flexibilní, přizpůsobujeme ho aktuálním situacím a potřebám dětí. Toto uspořádání dne v MŠ je rámcové, a proto ho lze časově i programově upravit dle potřeby či vzniklých podmínek a situací – např. nepříznivé počasí, návštěva divadla, uskutečnění delšího výletu atd.

 

6,15  hodin

spontánní hry, tvořivé činnosti, individuální práce, pohybové aktivity, námětové hry, zdravotní cvičení

DO 7, 15 HODIN JSOU DĚTI VE TŘÍDĚ U JEŽEČKA

7,15 -7,30  hodin

Odchod dětí  ze tříd U Veverky a U Žabičky

do třídy U Veverky

7,30 - 7,45 hodin

Odchod dětí do své třídy od Veverky

do Žabičky

Odchod dětí do své třídy od Ježečka

do Kuřátka

7,15 – 11, 15 hodin

řízená činnost - dle zvoleného tématu, skupinová a individuální práce, prožitkové a tvořivé činnosti aj.

příprava a pobyt venku – zahrada, vycházka v okolí MŠ, do přírody – vzdělávací a pohybové aktivity

11.15 – 12.00 hodin

oběd, hygiena, příprava na odpočinek

12.00 – 13,30 hodin

poslech pohádky a relaxační hudby, využití vonného oleje k relaxaci, odpočinek, nabídka klidné činnosti v relaxačních koutcích

13.30 – 16.15 hodin

 

probouzení s motivační hudbou, hygiena, svačina, spontánní hry, námětové a tvořivé činnosti

15,00 hodin

Přechod dětí ze třídy U Kuřátka do třídy

 U Ježečka

Přechod dětí ze třídy U Žabičky do třídy

U Veverky

OD 15,30 HODIN JSOU DĚTI VE TŘÍDĚ U JEŽEČKA