Krásná podzimní výzdoba v naší školce

Ani jsme se nenadáli a po dlouhém hezkém létě přišel podzim... Podzimní kabátek si oblékla i naše mateřská školka. Nejen že se v šatnách a na chodbách objevily podzimní obrázky a výtvory dětí. Díky spolupráci rodičů, učitelek a dalších zaměstnanců, kteří přinášeli do školky různé přírodniny, se paní učitelce Miladě Němcové podařilo vykouzlit nádherné podzimní dekorace ve společných prostorách školky, ale i před vstupem do budovy.

 

Touto cestou bychom chtěli všem, kteří se na krásném podzimním prostředí podíleli, poděkovat.