Certifikát o účasti v mezinárodním programu pro mateřské školy "Ekoškola"