Zimní čarování ve třídě U Veverky
Děti ze třídy Veverek si  užili  experimentování, zkoumání…  bylo to prima.
Společně jsme odhalovali taje a kouzla zimní přírody. Ve třídě i venku pomocí prožitkového učení. Vyzkoušeli jsme si vlastnosti vody, její chutě  a odhadovali množství vody, Vytvářeli ledové plastiky, nechyběly ani ekohry „neposedné míčky“, „na kroupy“ aj. Podrobněji můžete ekoaktivity shlédnout  na web. stránkách fotogalerie naší školky.