Mami, tati povídej si se mnou - logopedická prevence s rodiči

V měsíci únoru a březnu jsme se setkávali společně s rodiči některých dětí naší mateřské školy s cílem ukázat rodičům, jak lze pracovat a hrát si s dítětem doma v oblasti logopedické prevence. Děti přivítali rodiče básničkou, která rodiče namotivovala k příjemné atmosféře i elánu pro logopedické činnosti.

Milá maminko, milý tatínku.

Chcete si s námi hrát?

Budeme zpívat, povídat.

My děti už něco umíme,

co neumíme, se naučíme.

Nemusíte se vůbec bát,

že nebudete všechno znát.

Budeme se učit společně,

poznáte, že to není zbytečné.

 

Náplní těchto aktivit byly sluchové hry, dechová cvičení, gymnastika mluvidel, průpravná cvičení k artikulaci jednotlivých hlásek, rytmizace slov, říkadel a rozpočítadel, zpěv a rytmizace známých písniček  - hry se zpěvem, vyprávění pohádky podle předlohy i bez ní, dramatizace pohádky – hra „Na divadlo“ a grafická cvičení s doprovodnými říkadly. Vše probíhalo formou her, prožitkového učení s prvky relaxačních a psychomotorických chvilek. Celým programem nás provázela radostná atmosféra a velmi dobrá byla i spolupráce s rodiči. Zakončili jsme tyto aktivity opět říkankou. Zvonek zvoní, končíme! Vždyť už skoro všechno umíme! Nechyběla ani pochvala i drobná odměna pro děti.