Třída U Kuřátka

MOTTO TŘÍDY: "ZÍTRA DOKÁŽI VÍC NEŽ DNES "

 

Učitelky:  Hana Málková, Mgr. Lenka Novotná

Chůva:  Mgr. Kateřina Jakubcová

 

Do třídy U Kuřátka dochází nejmladší děti ve věku dvou let. Celá třída je laděná do žluté barvy, která vystihuje barvu kuřátek. Před vstupními dveřmi třídy se nachází šatna dětí. Vybavení v umývarně i nábytek je přizpůsoben dvouletým dětem.

Jeden z hlavích cílů třídy U Kuřátka je adaptace a seznámení dětí se s zcela novým prostředím, režimem dne a s kolektivem dětí i zaměstnanců. Snažíme se posilovat jejich sebeobsluhu a samostatnost a to zejména při stolování, převlékání a hygieně. Činnosti se také zaměřují na rozvoj komunikace a řeči (časté zapojování písní a básní s pohybem, vytleskávání, rytmizace, opakování..). U dětí podporujeme kladný vztah přírodě.