Třída U Ježečka

MOTTO TŘÍDY: "NEOTVÍREJME DĚTEM DVEŘE, ALE POMOZME JIM NAJÍT TEN SPRÁVNÝ KLÍČ, ABY SI JE OTEVŘELY SAMY."

 

Učitelky: Dana Vrbová a Eva Kapounová

 

Ve třídě U ježečka se vzdělávají děti ve věku 2 až 4 let. Třída je laděna do červené barvy, která je rozjasněna žlutými doplňky. V blízkosti třídy je umístěna šatna, umývárna a toalety, které jsou vybaveny také přebalovacím pultem.

 V této třídě se zaměřujeme především na klidnou adaptaci všech nově příchozích dětí. Naší snahou je, aby se děti ve školce cítily příjemně a do školky se těšily. Vzhledem k věku dětí je učíme především samostatnosti a sebeobsluze.  Pro děti to bývá první větší skupina, ve které hledají své místo, proto se učíme pravidla soužití ve školce a hrajeme prosociální hry. Děti zde mají dostatek prostoru pro volnou hru, která je prokládaná řízenými činnostmi s tématy, které jsou pro děti zajímavé, obohacují jejich vědomosti a podporují kladný vztah k přírodě i českým tradicím.