Třída U Žabičky

MOTTO TŘÍDY: "RUKU V RUCE S KAMARÁDY POZNÁVÁME SVĚT."

    

Učitelky: Milada Němcová, Mgr. Jindřiška Maršánová

Asistentka pedagoga: Eva Bastlová

 

Ve třídě U Žabičky se vzdělávají děti ve věku 4 až 7 let. Prostory třídy jsou zařízeny do modrých tónů, které představují prostředí vody. V blízkosti třídy je umístěna šatna, umývárna a toalety. 

V této třídě se zaměřujeme zejména na upevňování získaných zkušeností a dovedností dětí, obohacování jejich vědomostí o další nové poznatky, které uplatní při řešení běžných životních situací a při vstupu do první třídy základní školy. Jedním z dalších hlavních cílů je výchova ke zdraví (správná strava, hygiena, sport…), rozvoj úcty a respektu k druhým - i k sobě samým; posilování zdravého přístupu k životu a životnímu prostředí. Podporujeme u dětí kladný vztah k přírodě a českým tradicím. Ve třídě u stolečků děti procvičují věci potřebné do školy, bádají při pokusech a experimentech, v herně jsou pak pro děti připravovány různé hudební, taneční, dramatické a jiné pohybové aktivity.

Pro rodiče a děti se v této třídě uskutečňuje projekt „Hurá, půjdu do školy“ zaměřený na prevenci školních obtíží.