Ukliďme svět a oslavme Den Země

Ukliďme naše rodné město Dačice 2022

projekt pořádaný Mateřskou školou Dačice

 

REPORTY JEDNOTLIVÝCH TŘÍD

Třída U Žabičky:

Fotografie zde

Předškolní děti ze třídy „U Žabičky“ se zapojily do celosvětové akce s názvem „Ukliďme svět“. Uklidit svět, to však není jen tak. Co naše planeta potřebuje a proč slavíme Den Země? Nezbývalo nám nic jiného, než zkoumat, bádat a pozorovat, proč je na světe tak krásně. Děti poznaly naši planetu, její tvar, jedinečnost, zázrak a koloběh života. Přemýšlely, co mají na světě rády, za co naši Zemi děkují a co by jí popřály. Poté jsme se společně zamýšleli, z čeho je Země smutná, co ji ubližuje a co se jí určitě nelíbí. Všechny děti se shodly na tom, že chování člověka není vždy na jedničku… A aby to naší Zemi na její velký den slušelo, rozhodli jsme se, že ji trošku naparádíme… Na naší zahrádce jsme zasadili květiny a připravili záhonky k pěstování zeleniny… Poté jsme si povídali o tom, proč není dobré vše vyhazovat do jednoho koše, ale je potřeba odpadky třídit. Děti se seznámily s pojmem RECYKLACE a zjišťovaly, co se z vytříděného materiálu dá znovu vyrobit…

A to nebylo všechno!Děti si prakticky vyzkoušely třídit odpad v mateřské škole. Společně jsme si označili nádoby na třídění, zmapovaly jsme, kde všude je máme. Zkrátka, třídit se dá na každém rohu! Poté se děti zamýšlely, jak snížit množství vyprodukovaného odpadu, hledaly cesty, jak šetřit materiálem, jídlem. K tomu nám sloužila stolní hra „Jak jinak“ a týdenní výzva „Neplýtváme jídlem“! Děti si každý den vážily množství vyhozeného jídla a to pak zapisovaly do tabulky. Množství nesnědeného jídla se celý týden postupně snižovalo. ☺ 

Nakonec jsme se vydali s rukavicemi a pytlem na úklid okolí. Naše trasa vedla blízkými ulicemi rodinných domů, kolem střední školy a sběr odpadků jsme ukončili u rybníka. Děti se nestačily divit, kolik věcí objevily, každý nedopalek od cigarety, pytlík, plechovku sbíraly s podivem, že „někdo“ jen tak něco odhodí. 

STAREJME SE O SVÉ OKOLÍ, O SVOU PLANETU ZEMI, JINÁ TAKOVÁ UŽ NENÍ…

 

 

Třída U Ježečka:

Fotografie zde

Děti ze třídy „U Ježečka“ se seznámily s různými druhy kontejnerů (kreslením velkých kontejnerů, hledáním kontejnerů v blízkosti naší MŠ, pomocí pracovních listů a pohybových her). Vyzkoušely si třídění odpadu pomocí obrázků i reálného odpadu, který jsme vhodili do správných nádob. Z Velikonoc jsme využili přerostlé osení a nakrmili jsme jím morčátka Bertičku a Čiperku. Zbytek děti vyhodily do školkového kompostu a kontejneru na bioodpad. Dále děti vytvořily vodníka z odpadového materiálu (starých knoflíků, stužek a květináčů). Děti si prohlédly a namalovaly planetu Zemi a dozvěděly se proč je potřeba ji chránit a jak mohou pomoci v její ochraně.

 

 

Třída U Kuřátka:

Fotografie zde

Vodníci jsou odjakživa ochránci životního prostředí, a proto k nám do třídy nejmladších dětí zavítal vodník Vrbička, aby je naučil, jak mají naši přírodu chránit. Děti pomohly vodníčkovi vyčistit rybník plný odpadků a zkusily je za pomoci paní učitelek roztřídit do správných popelnic. S PET láhvemi jsme si užili spoustu zábavy – udělali jsme si překážkovou dráhu, cvičili jsme s nimi, hráli jsme s nimi do rytmu při zpěvu písničky „Třídíme odpady“ a nakonec jsme si z nich vyrobili prima klouzačku. Při vycházce jsme všechny nasbírané odpadky odnesli do nedalekých kontejnerů, aby je mohli páni popeláři vyvézt. O popelářích jsme se s dětmi naučili také písničku a taneček, který je u dětí velmi oblíbený. ☺

Další úkol, který děti od Vrbičky dostaly, byl vyčistit špinavou vodu z řeky Dyje. Společnými silami jsme si z PET láhve, vaty, papírových kapesníků, kamínků a písku vyrobily filtrační nádobu, do které jsme vodu z řeky nalili. Děti pozorovaly, jak se přes filtr voda čistí a teče do nádoby krásně průhledná. Vodu jsme využili k zalití narcisek, které jsme s dětmi nedávno zasadili ke vstupu do školní zahrady. Posledním úkolem vodníčka bylo správně roztřídit obrázky – správné a špatné chování v přírodě. Všichni ve třídě tedy už víme, že odpadky patří do koše, v přírodě nekřičíme, a že květiny a zvířátka chráníme a chováme se k nim hezky.

Aby Vrbičkovi nebylo smutno a měl kamarády, vyrobili jsme mu ještě jednoho vodnického kamaráda a kapříka z odpadového materiálu. Vodníci si tak mohou společně u rybníčku hrát, ale také hlídat okolní přírodu před nezbedníky.

Děti zvládly všechny úkoly na jedničku a vodníček byl rád, že měl samé šikovné pomocníky.

  

 

Třída U Veverky:

Fotografie zde

V průběhu měsíce dubna se naše Mateřská škola Dačice zapojila do celorepublikové akce „Ukliďme Česko“ formou projektu „Ukliďme naše rodné město Dačice“. Všechny mateřské školy seznámily děti jak se chovat k místu, kde žijeme. Našim cílem bylo seznámit děti s ekologií – důležitostí ochrany naší planety Země, udržování čistoty v přírodě a jejím okolí, třídění odpadů a možnosti jejich recyklace.

Děti byly motivovány pomocí ekoher, které prováděly ve třídě i venku. Poznávaly naši planetu, její tvar, jedinečnost, zázrak a koloběh života. Přemýšlely, co mají na světě rády, za co naši Zemi děkují a co by jí popřály. Poté jsme se společně zamýšleli, z čeho je Země smutná, co jí ubližuje a co se jí určitě nelíbí. Všechny děti se shodly na tom, že chování člověka není vždy na jedničku…  Důležitou součástí tohoto projektu byl i úklid zahrad. Naše zahrádky jsme uklízeli od napadaného listí, větviček a odpadů, A aby jim to ještě více slušelo, vznikly loučky, záhonky k pěstování zeleniny, ale i kompostéry k zužitkování bioodpadů. Další součástí projektu byl úklid okolí mateřských škol a blízkých lokalit. Všímali jsme si různých druhů kontejnerů, čistoty prostředí v okolí MŠ a dalších známých přírodních lokalit v Dačicích. Nelíbila se nám některá místa, kam rádi chodíme, a tak jsme se rozhodli, že je zbavíme nepořádku. S elánem se děti z mateřských škol vydaly s rukavicemi a pytli na tento úklid. „S chutí do toho, půl je hotovo “, „Jdeme na brigádu“ nebo „Příroda si oddychne od odpadků“, byly výroky našich dětí při úklidu venku.  

Po dokončení práce jsme odpady z pytlů roztřídili do kontejnerů a popelnic.

 

Tento projekt byl zakončen tvořením ekosystému Vodní říše z přírodnin a odpadů. Děti s nadšením vyráběly dle své fantazie doma i v MŠ. Tyto krásné výtvory jsou vystaveny společně s fotogalerií na MěÚ – infocentru.  

Určitě výstavu navštivte, je to zábava pro celou rodinu