Oslava Dne Země v MŠ Za Lávkami  - Vodnické radovánky

V sobotu 23. 4. se v zahradním areálu mateřské školy Za Lávkami konala tradiční oslava Dne Země pro širokou veřejnost. Protože jsou vodníci odjakživa ochránci životního prostředí, letošním motivem této oslavy se staly „Vodnické radovánky“.

Celý zahradní areál byl plný vodnických stanovišť, kde si příchozí mohli prověřit své znalosti, zručnost a obratnost. Návštěvníci měli možnost namalovat si hrníček a vymodelovat si do něj dušičku. Pohybové dovednosti si mohli soutěžící prověřit při procházení vodnické překážkové dráhy. Zajímavé také byly aktivity jako pokusy a hry s vodou, poznávání zvuků u hluchého vodníka, vědomostní hry týkající se vodní říše a další. V rámci stanoviště s názvem „Vodní svět” vzniklo nádherné společné výtvarné dílo všech návštěvníků. Pro soutěžící byly za splněné úkoly odměnou zalávecké tolary, které sloužily k nákupu drobných dárků nebo sladkostí v hastrmanském obchodě.  Součástí oslavy byla také prodejní výstava výrobků z ekologického materiálu vytvořených dětmi ze všech dačických mateřských škol a výrobků klientů společnosti Otevřená okna z. ú. Své místo zde měla i společnost FCC, která si pro soutěžící připravila aktivity a hry týkající se odpadového materiálu. Doprovodným programem oslavy bylo vystoupení aerobních skupin „Pomněnky” a „Sněženky” z DDM Dačice a opékání buřtů.

Rádi bychom poděkovali provozním zaměstnancům MŠ a všem rodičům, kteří se podíleli na zajištění hastrmanské hostiny a paní Heinige za zdravotní dohled. Velké poděkování patří zejména Městu Dačice za finanční podporu. Dále děkujeme firmám Centropen a.s. Dačice, FCC Environment, Generali a.s., Sapeli a.s., panu Folkovi (řeznictví a uzenářství), Severa Petr za sponzorské dary. Díky patří také Spolku „Lávky” a dalším dobrovolníkům, kteří se podíleli na organizaci Dne Země v MŠ Za Lávkami.

Fotogalerie z oslavy Dne Země ZDE

Video: