Zapojení do projektu pro obnovu městských lesů

V sobotu 10. 10. 2020 se naše paní učitelky společně s rodiči zapojili do projektu pro obnovu městských lesů v lesním komplexu Bažantice. Společně s dalšími dobrovolníky se podařilo zasadit téměř 2000 kusů sazenic lesních buků a douglasek. V rámci akce byly také předvedeny ukázky dvou největších douglasek tisolistých v lesích města Dačice, které místní hajný nazývá královnou a princeznou. Jsme velmi rádi, že jsme se mohli zúčastnit, podpořit záměr obnovy lesa a přispět vlastní prací pro dobro životního prostředí.