Třídy a personální obsazení

Třídy:
I. třída (3 - 6 leté děti)

Pedagogické pracovnice:
Břečková Dagmar - učitelka MŠ 
Bc. Marie Pelikánová - vedoucí učitelka
Zdeňka Findová - asistentka padegoga

Provozní zaměstnanci:
Soňa Říhová