První sněženka-distanční vzdělávání 8.-12.března 2021

První sněženka a jiné květinky

Distanční vzdělávání 8.-12.března 2021

Podrobné informace k tématu budou zaslány rodičům na e-mailové adresy.

Charakteristika :

Seznámit se s hlavními znaky jara, jarními květinkami, podmínkami, které potřebují živé organizmy k životu.

Učit se vážit si života ve všech formách, chránit přírodu a nepoškozovat ji svým chováním.

Vnímat krásu jarní přírody. Pozorovat změny v přírodě a vliv počasí na ní.

Celám blokem nás bude provázet nejen sněženka, ale také jiné kytičky, např.bledulka-cibulka.

Cíle pro dané období :

 • Rozvoj a užívání všech smyslů
 • Ovládat vědomě vlastní tělo
 • Procvičování paměti
 • Smysl pro rytmus
 • Rozvoj představivosti
 • Chápat, že příroda je pro život člověka důležitá
 • Změny v přírodě, rozvíjet pozorovací schopnost
 • Rozvíjet smysl pro přesnost
 • Rozvíjet trpělivost
 • Seznámení s novými pojmy, rozumět novým slovům

1)

Ranní pozdrav_Dobrý den

Říkanka s pohybem

https://uloz.to/tamhle/VB87uIXtmvuX

2)

Obrázek sněženka_grafomotorika _obtáhnout sněženku po tečkách jedním tahem, nevymalovávat.

Maminka může také dát hádanku, která je na listě (děti se jí nemusí naučit).

3)

Matematické představy

Dva pracovní listy_počítání, vybarvování, hra s barvami, fantazie, představivost, učit se kombinovat, přiřazovat,využití předchozích znalostí nebo získávání nových.

4)

Pohádka_ Bledulka cibulka

Po poslechu pohádky si o ní chvilku povídejte. Třeba formou různých doplňujících otázek.

 • Kdo byl v pohádce ?
 • Jakou barvu mají kytičky, které byly v pohádce ?
 • Co mají tyto kytičky pod zemí _ cibulku nebo jen kořínky ?
 • Kdo se probudil první ?
 • Co potřebuje kytička k životu (je kytička živá ?)
 • Jak pohádka dopadla – vylezla bledulka ven ?

Dále děti mohou vyprávět pohádku vlastními slovy.

S knihou budeme pracovat po návratu dětí do MŠ.

Audio pohádka je v uvedeném odkazu:

https://uloz.to/tamhle/tMmk6J1ApcI6 

5)

Hudební činnosti _Přišlo jaro do vsi

Zvukomalebné slabiky mohou podnítit ke zpěvu i malé děti.

Tři nahrávky písně v různém tempu pro nácvik písně.

Hudebně pohybová hra s rodiči_pohyb ( metodika hry popsána v e-mailu).

Hra na tělo _ tleskání, dupání.

https://www.youtube.com/watch?v=wbCx4EWfBHM

6)

Poznávačka

Budeme prohlubovat znalosti o přírodě a vytváření kladného vztahu k přírodě.

S obrázky různě pracujeme:

 • Poznávání, pojmenování.
 • Vymalovat obrázky.
 • Určovat 1.písmeno.
 • Vytleskat název květiny a určit počet slabik (děti už to znají, často vytleskáváme jméno oslavence při narozeninách).
 • Činnosti můžete doplnit dle vlastní fantazie.

Toto poznávání květinek můžete zúročit na procházce přírodou.

První jarní květy pro včely

https://www.youtube.com/watch?v=oMTZ9aVx8-8

Jarní video_zde si děti procvičí také výslovnost

https://www.youtube.com/watch?v=kmPS8wutG2o

Jak se květinky chrání proti jarním mrazíkům

https://www.youtube.com/watch?v=urrGT2-9IHo

7)

Vycházka

Pozorování květinek a jiných projevů jara v přírodě.

Obrázky ze záhonku naší MŠ_Poznáte děti jaké květinky v naší MŠ  kvetou a nebo se teprve klubají?

Jak se jmenuje žlutá kytička, která vždy předběhne sněženku?

Napovím, jmenuje se ta…..

 

 

Váš úkol?

Vyjděte si na procházku, pozorujte co kde kvete a nebo pučí na větvičkách stromů a keřů.

8)

Výtvarné činnosti

Stříhání, překládání, lepení, zavazování, vnímání prostoru, kombinování různého materiálu a různých technik, obkreslování, práce se šablonou, práce s nůžkami a lepidlem

 • Sněženka _dokreslování detailů, přesnost, trpělivost, jemná motorika
 • Sluníčko _možnost uplatnění vlastních nápadů, tvořivost, fantazie, představivost

Moc by nás potěšilo kdyby se nám školka po návratu dětí rozzářila mnoha sluníčky různě vytvořenými.

9)

Nepovinné _ dárky na konec

Kdyby venku pršelo a některým dětem by bylo úkolů málo, posíláme ještě nějaké omalovánky.

Dětem jsme také vyrobily úkolníček.

Jde o malý dárek a to znamená, že je jenom jejich a nemusí nám ho do školky nosit.

Úkolníček máme pro všechny děti.