INFORMACE K PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 1.3.2021

Vážení rodiče,

 
    vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci přijala vláda ČR dne 26.2.2021 krizová opatření, kterým se zakazuje osobní přítomnost dětí v mateřské škole, tzn. že
 
od 1.3.2021 je MŠ Dačice pro děti uzavřena!
 
 
 Žádost o ošetřovné z důvodu uzavření mateřské školy si můžete sami vyplnit na stránkách 
  

   Pro informovanost sledujte aktualizaci webových stránek.

 

              Mgr. Hana Švarcová, ředitelka MŠ Dačice