Na tom našem dvoře 22.3.-26.3.2021

Podrobné informace k tématu budou zaslány na e-mailové adresy rodičů

Charakteristika:

Seznámení se životem domácích a hospodářských zvířat a jejich mláďat.

Rozvíjet v dětech schopnosti vážit si života ve všech jeho formách.

Cíle pro dané období:

  • Poznávání domácích zvířat a jejich mláďat
  • Správná výslovnost
  • Obohatit slovní zásobu
  • Učit se vnímat si detailů
  • Rozvíjet hrubou motoriku
  • Procvičovat paměť

    

1)  Jarní budíček _ říkadlo s pohybem
2)  Šikovní šneci _ další pohybová aktivita

              

Video najdete ve fotogalerii naší MŠ.     

3)  Poznávačka

Budeme prohlubovat znalosti o zvířátkách a vytváření kladného k nim.

Toto poznávání zvířátek můžete zúročit na procházce přírodou.

      

Protože budete s těmito zvířátky dále pracovat, děti si zvířátka vystřihnou na čtverečky.

Tyto nastříhané čtverečky budeme potřebovat při dalších aktivitách.

4)  Pohádka_ O koťátku, které zapomnělo mňoukat

      

Děti řadí vystřižená zvířátka tak, jak se v pohádce vyskytovala. Nejprve při vyprávění pohádky a potom je zkusí seřadit po paměti bez pohádky.

Napodobování hlasu zvířat náhodně i posloupně.

                       O kuřátku a káčátku

      

      Videa obou pohádek najdete ve fotogalerii naší MŠ

5)  Grafomotorika

Jednoduché kreslení kachničky při říkance.

Báseň říká rodič a kreslí spolu s dítětem.

                

6)  Orientace v rovině, logické myšlení, zraková percepce, souhra oko x ruka, pozorování….

     Zábavné hraní

           Bludiště                      Poznávání stínů            Najdi 7 rozdílů                         Přiřaď části těla_půlené obrázky                                   

                                              

7)  Rýmovačka

   sluchová percepce                       

      

8)  Řazení dle velikosti

      matematické představy     

9)  Hudební aktivity_Když jsem já sloužil

       

Děti se budou při písni učit také posloupnosti. Tzn. jak šla zvířátka za sebou.

Využijeme tady zase našich kartiček se zvířátky a nejprve si je řadíme při poslechu písně a potom je děti zkusí řadit samy bez doprovodu písně. Procvičíme tím hlavně paměť.

https://www.youtube.com/watch?v=ICnwjO9_8w0

     

Video nahrávku najdete v naší fotogalerii_Písnička hraná na akordeon

10)  Výtvarné aktivity

       1. Skládání pejska

      

       2. Slepička podle dlaně_ ….projevte svou fantazii.

      

11Vycházka 

           Pokud máte doma nějakého mazlíčka, vezměte ho také na procházku.

             Kdo žádného mazlíčka nemá, může cestou pozorovat kolik např. potká „pejskařů“                      

 

12)  Nepovinné_Písnička: Krávy, krávy

https://www.youtube.com/watch?v=EEL2qOclur0

      

Na této písničce je dobré, že poznáváme nejen hlasy zvířat, ale můžeme ji chápat také jako logopedickou chvilku.