PŘESTUPY DĚTÍ na jiné pracoviště od šk. roku 2021-2022

PŘESTUP DĚTÍ NA JINÉ PRACOVIŠTĚ V RÁMCI MŠ DAČICE OD ŠK.ROKU 2021/2022

O přestupu na jiné pracoviště (školku) MŠ Dačice rozhoduje ředitelka školy. Termín a pokyny pro přestup stanovuje škola vyvěšením na každém pracovišti školy a na www.msdacice.cz.

Zákonný zástupce si vyplní žádost o přestup na jiné pracoviště MŠ Dačice (ke stažení ZDE a na www.msdacice.cz  v oddílu tiskopisy) a vzhledem k současné situaci doručí do schránky MŠ Bratrská 177/I, Dačice nebo zašle podepsané elektronicky na email reditelka@msdacice.cz. Žádost o přestup je třeba odevzdat do stanoveného termínu!

Termín odevzdání žádosti o přestup dítěte na jiné pracoviště MŠ Dačice od školního roku  2021/2022  je do 20. dubna 2021

Důvody přestupu:

  1. Do požadované školky (pracoviště) již dochází sourozenec.

  2. Jiné důvody (např. vzdálenost od místa bydliště, zaměstnání rodičů…)

 

Požadavky budou vyřízeny nejdéle do 30. dubna 2021.

Žádáme rodiče, aby stanovený termín dodrželi, na pozdější požadavky na přestup nebude brán zřetel!

 

 

 

 

Mgr. Hana Švarcová, ředitelka MŠ Dačice