Putování se světluškou Anuškou

   

     V letoším roce pokračujeme v projektu "Putování se světluškou Anuškou". Maskota světlušku si děti samy pojmenovaly Andulka. Berou si ji na víkendy domů a společně s rodiči podnikají různé akce a výlety. Společně pak s rodiči tvoří Deníček Světlušky, který obohacuje naši práci s dětmi. Tímto projektem se snažíme o užší spolupráci mezi rodinou a školkou. A zároveň o zlepšení vazeb v rodině. Děti se učí zodpovědnosti za světlušku, aby ji neztratili, neumazali a opět ji vrátili do školky.  Maskota si odnáší na víkend dobrovolně a se souhlasem rodičů.  Deníček je k nahlédnutí nebo zapůjčení v MŠ Bílkov.