Hurá, do školy!-tréninkový program pro předškoláky

   Mateřská škola Bílkov

pořádá tréninkový program pro předškoláky a jejich rodiče

 Cíl : Prevence školních obtíží – cvičení. hry a další náměty pro všestranný rozvoj dítětem rozvíjení funkcí  a dovedností potřebných pro nástup do školy

 Organizace:

 • 6 setkání jedenkrát za týden –KAŽDÉ ÚTERÝ!
 • Délka jedné lekce – 45 min. (15:45-16:30)
 • Každé lekce se zúčastní dítě se svým rodičem
 • Setkání bude probíhat skupinově :6 dvojic (dítě-rodič)
 • Začínáme ve ÚTERÝ 14.1.2020

Obsah programu:

 • 1. 14.1. – Rozvoj zrakového vnímání, grafomotorika
 • 2. 21.1. – Rozvoj sluchového vnímání, grafomotorika
 • 3. 28.1. – Rozvoj jemné motoriky ruky, matematické představy
 • 4.  4.2. – Rozvoj řečového projevu a myšlení (artikulace, slovní zásoba, vyjadřování, prostorová orientace)
 • 5. 11.2. – Rozvoj paměti, posilování pozornosti
 • 6. 18.2. – Sociální dovednosti předškoláka, procvičování jemné a hrubé motoriky ,závěr, shrnutí