Školní vzdělávací program

Švp " Já a můj svět"  je zaměřen na ochranu přírody a zemědělství. Vychází z obrazu dítěte v předškolního věku jako aktivního jedince, který žije v prostředí vesnice, kde se všichni znají denně setkávají.   

 Dítě všemi smysly vnímá přírodu a její zákonitosti, dění kolem sebe, dle svých možností a schopností se do dění zapojuje, vytváří si hodnotový systém, sdílí prožívání druhých a učí se vážit si lidského zdraví a života. Tématické celky ŠVP si v Třídním vzdělávacím programu upravujeme podle potřeb a vzniklých podmínek. Témata a jejich podtémata vycházejí z cyklicky se opakujících se událostí roku a z rytmu roku ( zimní slunovrat, letní slunovrat, příchod jara nebo podzimní sklizeň) , které se časem proměnily na svátky. Tyto svátky se staly pro člověka vnitřní jisototou, že vše funguje podle daných zákonitostí, že vše na světě má svůj čas.

Témata jsou rozdělena do jednotlivých bloků po měsíci či měsíci a půl a podtémata zpravidla do 1-2 týdnů.

Tématické bloky:

 • Čas setkávání
 • Čas podzimních vůní
 • Duhový čas
 • Čas andělských přání
 • Čas pohádek a veselí
 • Čas probouzení
 • Čas putování
 • Čas dětských přání a loučení
 • Chceme , aby u nás děti:
 • Rozvíjely poznání v přímém kontaktu s přírodou - v souladu s praktickým ověřováním poznatků
 • Pracovaly ve volném režimu s dostatečným prostorem pro hru a pohyb
 • Byly vedeny k ochraně zdraví a ekologickému způsobu života
 • Věděly, že respektujeme jejich individuální potřeby a přání
 • Byly v maximální míře podporovány v prosociálním chování a v kladných mezilidských vztazích