Den u Světlušek

Jak to chodí u Světlušek...

6:15- 8:00                Ranní scházení, volné hry

8:00 - 8:45               Úklid hraček, hygiena, příprava na přesnídavku, přesnídavka, cvičení

8:45 - 9:30               Komunitní kruh, řízené činnosti - pohybové,jazykové,předmatematické,hudební,rozumové...

9:30 - 11:30             Příprava na pobyt venku, hygiena, pobyt venku

11:30 - 12:00           Příprava na oběd, hygiena, oběd -rituál před obědem

 po obědě                Hygiena, čištění zubů

12:15 - 13:45            Odpočinek, možnost spánku, klidové hry a činnosti pro nespavé děti

                                 rituál před pohádkou, poslech relaxační hudby

Po odpočinku           Vstávání, hygiena

14:00 - 14:30             Odpolední svačina

14:30 - 16:15             Zájmová činnost, volné hry, pobyt venku