Průběh distační výuky březen 2021

 

Distanční výuka dětí v povinném předškolním vzdělávání

v období od 8. 3.  2021

 

Mateřská škola má dle školského zákona v době uzavření MŠ povinnost zajistit dětem v posledním roce předškolního vzdělávání distanční výuku.

Ta bude po předchozí domluvě se zákonnými zástupci probíhat:

  • e-mailovou komunikací vždy v úterý
  • osobním převzetím materiálů na stolku u dveří MŠ Bílkov
  • "Námětový strom" přede dveřmi pro provozní zaměstnance do MŠ 

 

Velmi důležité je, aby zákonní zástupci dětí zároveň podávali učitelkám zpětnou vazbu k úkolům a aktivitám, které děti realizovaly a plnily.

 Možnosti zpětné vazby pro MŠ:

  • Předání vypracovaných úkolů po znovuotevření MŠ (prosím do té doby ukládejte do desek)
  • Zasílání vypracovaných úkolů e-mailem
  • Mailem fotografie ze zadaných úkolů

Pokud se ze zdravotních, či jiných důvodů nebudete moci distančního vzdělávání zúčastnit, platí pro omlouvání absencí to stejné, co pro prezenční vzdělávání. Ředitelka a vedoucí učitelky mají oprávnění požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte e-mailem a po otevření MŠ písemně do omluvného listu.

 

 

Jelikož projevili zájem o distanční výuku i mladší děti, ráda  bych Vás seznámila, jak bude probíhat distační výuka v naší MŠ Bílkov.

Uděláme vše proto, abychom Vašim dětem zpříjemnili dny, kdy nemohou do školky.  Před mateřskou školkou u vchodu je "Námětový strom".

Na něm jsou  v euro deskách připraveny různé úkoly, omalovánky, hry, sudoku, puzzle  a další, doufám, zajímavé věci pro děti. 

Mladší děti nemají distační výuku povinnou a vše je pouze na Vás a Vašem zájmu. Materiály na tomto stromě budou měněny každé pondělí odpoledne.  

 

Předškolákům  bude posílána distační výuka prostřednictvím mailu vždy 1x týdně (v úterý). Vždy bude hned v úvodu uvedeno jakou zpětnou vazbu očekáváme. 

Samozřejmě i předškoláci mohou využít náš "Námětový strom". Určitě budeme rádi, za maily od Vás. Informace jak  se děti mají, co dělají a za fotografie, které budu průběžně dávat na web. 

Posílám mnoho pozdravů všem dětem.