TVP - Jak zasadili semínko od 8. 3. do 19. 3.

Mateřská škola Dačice, Bratrská 177/I, 380 01 Dačice

Pracoviště: MŠ BÍLKOV

 

Třídní vzdělávací program

Světlušky pohádkový rok

Školní rok 2020/2021

 

DISTANČNÍ VÝUKA

 

Téma:      Čas probouzení

Podtéma:  Jak zasadili semínko…

Období:     od 8. 3. 2021 do 19.3.2021

 

 • Hlavní cíle:
  • Budovat estetický vztah k životu
 • Pozorovat měnící se přírodu
 • Pomoc rodičům na zahrádce
 • Praktické činnosti – setí semínek, trávňáka

 

 • Klíčové kompetence

Kompetence k učení – soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů

Činnostní a občanské kompetence – dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské)

 

 • Očekávané výstupy:
 • vnímat změny v přírodě pozorováním
 • zkoumat jak se mění rostliny kolem nás (klíčí, rozkvétají, nalévají se pupeny na stromech)
 • dokáže z obrázků určit posloupnost děje
 • je citlivé ve vztahu k přírodě
 • uvědomovat si, že tím, jak se chovají děti i dospělí ke svému okolí, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí

 

 • Časový rozsah: 2 týdny
 • Věková skupina: 3-6 let

 

 • Cíle pro dané období:
 • vnímat krásu kvetoucí přírody, barvy květů kolem nás
 • učit se vážit si práce pracovitých lidí, neničit přírodu
 • chovat se ohleduplně ke všemu živému, i když se nám nelíbí (pavouk, hmyz)
 • poznávat hlásku na začátku slova
 • poznávat věci, které slouží člověku při práci – zahradní náčiní a práce s ním
 • poznávat květinky, umět o ně pečovat, pojmenovat
 • sebepoznávání a sebehodnocení (co se mi líbí, co umím a dovedu)
 • orientovat se podle sluchu, procvičit sluchové vnímání – co slyším venku kolem sebe
 • prohlubování jazykových dovedností – pojmenování, vytleskávání, zaznamenávání počtu slabik, určování počáteční slabiky ve slově

 

 • Předpokládané znalosti a dovednosti dětí:
 • vlastní zkušenosti s prací na zahradě
 • zkušenosti se sázením rostlin z loňského roku
 • znalost některých jarních květin

           

 • Činnosti a realizace:
 • Práce s půdou a květinami
 • Praktické činnosti – sázení květin do truhlíků, kypření půdy, zalévání
 • Co rostlinky potřebují k životu - názorná ukázka
 • Pracujeme na zahrádce - úklid, hrabání
 • Omotáváme vlnu kolem květu tulipánu – vše je nachystáno na „Námětovém stromě“
 • Výroba „travňáka“ – materiál je připraven na „Námětovém stromě“
 • Pokusy s květinami - bílý tulipán- obarvit vodu- nasaje a změní barvu

 

 • POHÁDKY - „Křemílek a Vochomůrka“- Jak zasadili semínko – namluvená paní učitelkou a odeslaná mailem rodičům, odkaz na video pohádku – Křemílek a Vochomůrka                      - „Pohádky o Jaru – „Námětový strom,   - „První Sněženka“ – email distanční výuka

                          

 • PÍSNĚ –- „Travička zelená“,  „Na jaře, na jaře“

                  

 • BÁSNĚ –„Petrklíč“, „Přišlo jaro do vsi“,  „Březen“, „Zima už se loučí s námi“,

                     „Slunce volá na sněženku“,  „Konvalinka“, básnička s pohybem „Brouček“

                                                                         

 • DIDAKTICKÉ HRY – Námětový strom

                         -  „Sudoku „Práce na   zahradě“

                                           - „určujeme počáteční slabiky květin

                                           - „určení barev květin“

                                                  - „květinkové puzzle“

                                          - „hra Dobble“

                                          - obrázkový recept na „Bábovku“

                                          - Učíme se, z čeho je rostlinka složená

                                          - Dějová posloupnost – „Jak roste rostlinka“

                                          - „Pozorujeme venku zadané věci (mravenec, pupeny, sluníčko, včela, kočičky, kos….

                                          - „Počítáme rostliny“  

 • VÝTVARNÉ A PRACOVNÍ ČINNOSTI-

 

                         Námětový strom – Tulipán – práce s šablonou, střihání, omotávání vlny,  

                                                             Lepení

                        Výroba – travňáku – materiál na Námětovém stromě

                        Pečeme bábovku dle obrázkového postupu

                                                                                                                                     

 • PRACOVNÍ A GRAFICKÉ LISTY – „Spočítej kytičky“

                                                                - „Obtáhni kytky“

                                                                -  „Zaléváme kytičky“

                                                                - „Jarní hledací hra“

                                                                - „Poznej jarní květiny“

                                                                - „Spojujeme stíny“

                                                               - „Spočítej květiny a dopiš do tabulky“

    

 SLUCHOVÉ CVIČENÍ- „Poslouchej co slyšíš venku…“  

                                                                                     

 • ROZHOVOR RODIČŮ S DĚTMI – - „Vybíráme si květiny, které se nám líbí - proč?“

                                                           - „Proč netrháme první květinky?“

                                                           - „Kde hledáme rostlinky?“- atlasy..

                                                                

 • POBYT VENKU - „Pomáháme při práci na zahradě, seznamujeme se s nářadím, které používáme, sejeme semínka – do hlíny, nebo např. na vatu – fazolka,

                             - „Pozorujeme probouzející se lístečky stromů“

                                                              

 • Evaluační činnost: průběžně sledovat mailovou komunikaci s rodiči. Reagovat na jejich maily. Dávat fotky na webové stránky. Obměňovat aktivity na Námětovém stromě. Poslat dětem, kteří nejsou z Bílkova mail, aby i oni se mohli zapojit do činností, které jsou na našem „Námětovém stromě“ – travňák, tulipán a pečení bábovky. Zjišťujeme zda naše distanční výuka děti baví, co se jim líbí. Co je potřeba zlepšit. Zjistit, zda děti nejsou přetížené apod.  Kontrolujeme zpětnou vazbu předškoláků.         

 

 https://www.youtube.com/watch?v=ZKLp1O7UU_4