Adaptační dopoledne

Ve dnech 29.8. - 30.8. 2022 se budou konat v naší MŠ adaptační dny od 9.00 do 12:00 hod.

Adaptace bude probíhat za přítomnosti rodiče.