Aktivace školy v rámci krizového stavu

 

Mateřská škola Dačice, Bratrská 177/I, 380 01 Dačice

 Aktivace školy v rámci krizového stavu

Na základě pokynu hejtmanky Jihočeského kraje byla Mateřská škola B. Němcové 444/V určena k zajištění péče o děti ve věku 3 -10 let, o které nemohou za krizové situace pečovat rodiče nebo jiný zákonný zástupce. Jedná se o zaměstnance bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatele zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, příslušníky ozbrojených bezpečnostních sil...

 

Pokud potřebujete umístit své dítě do školy z výše uvedeného důvodu, volejte na telefonní číslo: 607605062