Distanční vzdělávání dětí v období od 8. 3. 2021

Distanční výuka dětí v povinném předškolním vzdělávání

v období od 8. 3. 2021

Mateřská škola má dle školského zákona v době uzavření MŠ povinnost zajistit dětem v posledním roce předškolního vzdělávání distanční výuku.

Ta bude po předchozí domluvě se zákonnými zástupci probíhat:

  • e-mailovou komunikací vždy v úterý
  • osobním převzetím materiálů v zádveří MŠ ve středu od 9:00 do 11:00 hodin (pouze s kým jsem domluvená)

Velmi důležité je, aby zákonní zástupci dětí zároveň podávali učitelkám zpětnou vazbu k úkolům a aktivitám, které děti realizovaly a plnily.

 Možnosti zpětné vazby pro MŠ:

  • Předávání vypracovaných úkolů ve středu od 9:00 – 11:00 hodin následujícího týdne do MŠ
  • Zasílání vypracovaných úkolů e-mailem
  • Osobní předání vypracovaných úkolů po znovuotevření MŠ (založte si desky)

Pokud se ze zdravotních, či jiných důvodů nebudete moci distančního vzdělávání zúčastnit, platí pro omlouvání absencí to stejné, co pro prezenční vzdělávání. Ředitelka a vedoucí učitelky mají oprávnění požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte e-mailem a po otevření MŠ písemně do omluvného listu.