1.Téma: Bylo nebylo - pohádky

Podrobněji zasláno na e-mailové adresy rodičů.

Bylo, nebylo – pohádky 8. 3. – 12. 3. 2021     

Seznámit děti s lidovými pohádkami, veršovanými, pohádkovými bytostmi, porozuměním čtenému textu, převyprávění pohádky......

              

Cíle pro dané období

 • Koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou.
 • Vnímat a rozlišovat všemi smysly.
 • Vnímat čtený text.
 • Porozumět slyšenému (sledovat děj pohádky).
 • Zvládnou reprodukci přečteného textu.
 • Učit děti sebekontrole a sebeovládání.
 • Vyjádřit svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (výtvarných, pohybových, dramatických).
 • Vyvíjet volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení.
 • Ovládat jemnou motorika – obkreslování, vystřihování.
 • Udržovat pořádek kolem sebe při práci s výtvarným materiálem.
 • Poznávat v čem spočívá kouzlo pohádek, jak pohádky většinou končí.

       Pozdrav dětem s veršovanou pohádkou "O Červené Karkulce" - video

 1. Složení večerníčkové čepice.
 1. Cvičení se zvířátky

       Pohybová hra:  „Na Trpaslíka“

       Zacvičte si naši oblíbenou: zkopírovat odkaz

       https://www.youtube.com/watch?v=xSCdWymIveE

       3. Kdo zná pohádku, ve které je některé zvíře ze cvičení, řekněte rodičům a napište mi např. kočka je v pohádce O řepě…..

       4.  Poslech pohádky O Koblížkovi (nebo jakékoli jiné) – děti mohou z pohádky něco nakreslit. 

       5. O koblížkovi: roztřižení jednotlivých obrázků a následně nalepení podle dějové posloupnosti.

       6.  Řekněte rodičům: Na jakou hlásku začínají pohádkové postavy – vodník, Sněhurka, král, princezna a další……

       7.  Vytleskejte si rodiči: Rytmizace – král, vodník, princezna, čert, Budulínek……

       8.  Četba pohádky „Hrnečku vař“.

       9.  Plnění hrnečků „kaší"

      10. Přesypávání krupice z hrnků – motorika, pozornost, obratnost.

      11. Třídění hrnečků dle tvaru, barvy, materiálu, dekoru, tvaru ucha, počet, kterých je více, méně, stejně apod.

      12. Zkoumání hrnků prázdných i naplněných tekutinou podle zvuku – cinkání lžičkou kovovou i plastovou, ťukání dřívkem, tužkou apod.

      13. Hrnečku vař: roztřižení jednotlivých obrázků a následně nalepení podle dějové posloupnosti.

      14. Grafomotorická cvičení– „mícháme kaši".

      15. Gymnastika mluvidel.

      16. Dechová cvičení.

 • Nauč se hádanku
 • Šel tatínek do lesa, že tam kluka vytesá.
 • Vyřezal mu tělo, hlavu
 • ještě trochu spravit bradu.
 • Tohle zvláštní děcko
 • slupne skoro všecko. Kdo to je?

     17. Pobyt venku.

     18. Dozdob perníkovou chaloupku pomocí geometrických tvarů. Vystříhej si je sám, sama.

     19. Pracovní list - Koblížek – pokračuj stále stejně, mohou se střídat i tři barvy.

     20. Jak se ti to líbilo, můžeš pusu změnit.

     21. Tento týden se více věnovat - prohlížení, četba pohádkových knih, rozhovory s dětmi nad obrázky, o přečteném