Informace k provozu mateřské školy od 1.3.2021

Vážení rodiče,

    vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci přijala vláda ČR dne 26. 2. 2021 krizová opatření, kterým se zakazuje osobní přítomnost dětí v mateřské škole, tzn. že

  od 1. 3. 2021 je MŠ Dačice pro děti uzavřena!

 Žádost o ošetřovné z důvodu uzavření mateřské školy si můžete sami vyplnit na stránkách 

 https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m

 Pro informovanost sledujte aktualizaci webových stránek.

     Mgr. Hana Švarcová, ředitelka MŠ Dačice