MŠ Dolní Němčice

Mateřská škola Dolní Němčice je nízká budova na okraji obce v přírodním prostředí.
Patří k ní školní zahrada s několika herními prvky.
MŠ je jednotřídní - rodinného typu - s kapacitou do 26 dětí.
Součástí MŠ je vlastní kuchyně.

Provoz MŠ je stanoven na 6.15 - 16.15 hodin.