MŠ Dolní Němčice

Mateřská škola v Dolních Němčicích je součástí Mateřské školy Dačice, je jejím odloučeným pracovištěm.

Jedná se o přízemní budovu, která se nachází na okraji vesnice v přírodním prostředí s vlastní školní zahradou a vlastní kuchyní. Mateřská škola je jednotřídní s celodenním provozem. K mateřské škole patří prostorná školní zahrada, která je vybavena krytým pískovištěm a moderními hracími prvky. U MŠ bylo vybudováno ve spolupráci s rodiči dopravní hřiště.

Během prázdnin 2018 prošla budova rozsáhlejší rekonstrukcí – výměna střešní krytiny, výměna oken, zateplení, nová fasáda a rekonstrukce sociálního zařízení dětí a učitelek.

Školní vzdělávací program využívá přírodního prostředí k vytváření elementárních základů pro otevřený a odpovědný postoj člověka k životnímu prostředí. ŠVP s názvem „Svět kolem nás“ v sobě zahrnuje tři doplňkové aktivity, které tematicky navazují na integrované bloky a rozšiřují tak vzdělávací nabídku školy: Hrátky s angličtinou“, „Cvičíme pro zdraví – prvky jógy“ a „ Zdravá flétnička“.