2. Téma: Přišlo jaro se sluníčkem

Podrobné informace k tématu zaslány na e-mailové adresy rodičů.

              Jaro ťuká na vrátka

Přišlo jaro se sluníčkem – znaky jara 15. 3. – 19. 3. 2021

         

Seznámit děti s hlavními znaky jara s prvními jarními květinami. Vnímat krásu jarní přírody. Pozorovat změny v přírodě, změny počasí.

  Cíle pro dané období:

 • Získávat základní poznatky o ročním období.
 • Charakterizovat znaky jara.
 • Pozorovat stav životního prostředí a jeho vliv na kvalitu života.
 • Rozvíjet pozorovací schopnost – změny v přírodě.
 • Cvičit postřeh a paměť.
 • Rozvíjet smysl pro rytmus.
 • Děti se učí spontánně, ale i vědomě, hravou formou a na základě vlastní zkušenosti.

1. Pozdrav dětem, grafomotorika - video.

2. Ranní pozdrav.

      „Dobrý den, dneska máme krásný den.

      Ruce máme na tleskání a nožičky na dupání.

      Dobrý den, dobrý den dneska zlobit nebudem“.

3. Čtyři roční období – popis, rozhovory o obrázcích.

4. Hudební hádanka

https://www.youtube.com/watch?v=6yAYi4k5zU0

Hřej sluníčko, hřej,
hory, doly krej.
Povyskoč si výše,
na té naší střeše,
kolo udělej.

5. Grafomotorika – v úvodním videu – Podívej, se babičko.

6. Poznávání kytiček podle obrázků.

Rozpočítadlo:

„U potoka roste kvítí, říkají mu petrklíč, na koho to slovo padne, ten musí jít z kola pryč“.

7. Výroba sněženky.

8. Rytmizace

https://www.youtube.com/watch?v=1_8ibTBN5IQ

9. Naučit se básničku s pohybem.

Haló všichni vstávejte!                   (voláme, ruce u pusy)

Jaro opět vítejte.                            (máváme)

Celou zimu jsme jen spali,              (ruce pod hlavou, spíme)

protáhněte svoje svaly.                   (cvičíme nad hlavou rukama)

Raz a dva a levá, pravá,                 (pochodujeme)

rozcvička je vždycky zdravá.           (upažujeme)

Tak už všichni vstávejte,                 (voláme)

jaro opět vítejte.                             (máváme)

10. Pozdrav sluníčku

Dlaně otoč k sluníčku,

spoj a dej k srdíčku

podívej se k nebi vzhůru,

skloň se dolů, úctu vzdej a chvíli se nehýbej.

Nahoru své ruce zdvihni, nad hlavou je spoj,

dej je opět k srdíčku a pokloň se sluníčku.

11. Pohyb venku

Jarní procházka – pracovní list (zaznamenej si, co venku objevíš).

Pozorování přírody, změny, počasí.

Pozorování prvních květin.

12. Výroba „Cibuláčka“.

13. Pracovní listy:

 • Sněženka – bodové obrázky.
 • Grafomotorika – zaléváme kytičky.
 • Obrázkové sudoku.
 • Počítej a vybarvuj.
 • Šikovný človíček.

14. Jak se ti to líbilo, můžeš pusu změnit.

15. Omalovánky dle vlastního výběru (příloha).