4. Téma: Hody, hody, doprovody

Podrobné informace k tématu zaslány na e-mailové adresy rodičů.

                   Jaro ťuká na vrátka

Hody, hody, doprovody 29. 3. - 2. 4. 2021

                   

Seznámit děti s tradicemi spojenými s oslavami Velikonoc, velikonočními znaky a zvyklostmi. Rozvíjet vztah k lidovým tradicím.

 • Rozvoj sluchového vnímání a řeči.
 • Osvojování si jemné motoriky, koordinace ruky a oka.
 • Rozvoj tvořivosti, creativity.
 • Soustředit se na poslech četby a vyvozovat ponaučení.
 • Procvičení orientace v prostoru, pojmy - nad, pod, vedle, vlevo, vpravo.
 • Procvičení mluvidel - rozvoj řečového projevu a artikulace.
 • Rozvoj logického myšlení a vnímání.
 • Rozvoj tělesné obratnosti, hrubé motoriky.
 • Rozvoj fantazie, představivosti, obrazotvornosti.

Nabídka činností:

 1. Pohádka k četbě - Jak šlo vejce na vandr
 • otázky k porozumění textu
 1. Loupání skořápky u vařeného vajíčka
 • uvařte dětem vajíčko natvrdo a nechte je ho oloupat
 1. Obrázkový diktát
 • procvičujeme orientaci v prostoru a matematické pojmy - nad, pod, vedle, vlevo, vpravo..
 • děti si vezmou čistý papír a tužku, kreslí podle našich instrukcí

       Namaluj velké vajíčko,

       pod vajíčko talířek,

       doprostřed vajíčka kytičku,

       pod kytičku srdíčko,

       nad kytičku sluníčko,

       vpravo vedle kytičky kolečko,

       vlevo vedle kytičky mráček,

       obrázek hezky vybarvi.

 1. Hraná pohádka O kouhoutkovi a slepičce otázky k porozumění příběhu, vyvození pointy.

Tipy na další pohádky:

 1. Hádanka: „Tam, kde křupe skořápka, budou brzy …“ (kuřátka, housátka, káčátka)
 2. Logopedická chvilka - procvičení mluvidel
 • Široce se usměj, tak, aby byly vidět zoubky
 • Nafoukni tváře, jako bys měl/a v puse vajíčko
 • Vajíčko se překuluje z jedné tváře do druhé – střídavě nafukuj levou a pravou tvář (Pamatuješ si, která strana je levá a která pravá? Pokud ne, maminka ti pomůže.)
 • Našpul rty, jako bys chtěl/a dát někomu pusu
 • Udělej rty kapříka
 • Otevři pusu, co nejvíc to jde, jako když zíváš
 • Vyplázni jazyk a zkus se špičkou dotknout brady
 • Vyplázni jazyk a zkus se špičkou dotknout nosu J
 • Otevři pusu a kmitej jazykem z levého koutku do pravého (jako když tikají hodiny)
 1. Lehké procvičení těla:
 • Vajíčko se koulí z hnízda – lehni si na zem a válej sudy
 • Právě se zastavilo o trs trávy – chytni se za kolínka a houpej se jako kolébka
 • Pokud zvládneš, udělej kotoul – rodiče ti pomohou, aby se ti nic nestalo
 • Začínáš se klubat, protahuj se, ať prorazíš skořápku
 • Jupí! Jsi venku! Vyskoč a zamávej „křídly“
 1. Zatanči si Ptačí tanec:

https://www.youtube.com/watch?v=bZdg7A3HTgo

 1. Pokus - Barvení vajíček potravinami
 2. Venkovní aktivita:
 • Hledání ztracených vajíček na zahradě - rozvoj zrakového vnímání
 • Na zahradě nebo v lese můžete dětem ukrýt vajíčka - papírová, čokoládová, nebo vařená, úkolem dětí bude všechna vajíčka najít.
 1. Dětská jóga: Velikonoční příběh

https://www.youtube.com/watch?v=BrYlO8eRSBk

 1. Sobíkovo cvičení pro děti: Velikonoce

https://www.youtube.com/watch?v=hnZm3Tcsegk

 1. Obří velikonoční vajíčko - Určitě doma najdeš nějaké kostky a různé hračky, z kterých půjde vytvořit obří barevné velikonoční vajíčko
 1. Grafomotorika - Slepička jedním tahem.
 1. Velikonoční básničky.
 1. Slepičí písnička.
 1. Opis slov s velikonoční tématikou podle předlohy.
 1. Obrázkový recept na Velikonočního beránka.
 1. Velikonoční aktivity.
 • Velikonoční tradice a zvyky - pojmenování dnů ve velikonočním týdnu
 • Náměty na aktivity s dětmi.
 1. Pracovní listy
 • Pomlázky - porovnání velikostí, stříhání, lepení.
 • Šikmý ovál - dokresli ovály a vybarvi obrázek.
 • Ovečky cestička - pomož ovečce najít správnou cestičku.
 1. Omalovánky s velikonoční tématikou.
 1. Výtvarné činnosti - viz video
 • náměty na další výtvarné činnosti naleznete v přílohách

Přeji Vám krásné a poklidné prožití velikonočních svátků a hlavně pevné zdraví.

Děkuji a zdravím

Paní učitelka Verunka