5. Téma: Hola, hola škola volá

Podrobněji posláno na e-mailové adresy rodičům.

                   Jaro ťuká na vrátka

    Hola, hola škola volá 6. 4. – 9. 4. 2021

                     

Cílem je uvést děti do školní atmosféry.

 • Hledat a upevňovat modely chování budoucího školáka.
 • Vědět, proč je důležité chodit do školy, umět se ve škole správně chovat, mít pozitivní přístup k osvojování si nových informací, těšit se na školní docházku.
 • Používat zdvořilostní oslovení a umět pozdravit, požádat, poděkovat.
 • Zdokonalovat koordinaci ruky a oka, vést ke správnému držení tužky s vyvinutím lehkého rovnoměrného tlaku na pastelku.
 • Osvojovat si dovednosti předcházející psaní. Grafomotorika.
 • Pečlivě a samostatně vypracovat pracovní list.
 • Hledat rozdíly v geometrických tvarech, poznat je, pojmenovat, nakreslit.
 • Vidět GT i v předmětech kolem nás.
 • Poznat, umět vytvořit rýmy.
 • Seznámit se stejnými slovy, ale jiného významu (homonyma).
 • Poznat nesmysly, umět říci proč.

             Desatero budoucího předškoláka.

 1. Umět se představit – jak se jmenuju, kde bydlím, kolik mi je let, kdo je moje maminka / můj tatínek, vím, kde pracují.
 • „Děti, víte, jak se zdraví ve škole paní učitelka? A jak - když přijde paní učitelka do třídy, všechny děti se postaví v lavicích nebo někde pozdraví „Dobrý den“.
 • Co musíte udělat, když chcete paní učitelce něco říct? Můžete to vykřiknout? Samozřejmě, že ne. Je třeba se přihlásit, zvednout ruku a počkat, až Vás paní učitelka vyvolá.
 1. Nezapomněli jste kouzelná slovíčka? Jedno z našich pravidel ve školce. Připomeňte si je s maminkou.

 Pusinkové pravidlo (kouzelná slovíčka). 

 1. Četba příběhu „Proč maminka Adámka nechce“.
 2. Vzpomenete si na všechny kamarády ze školky?

Srdíčkové pravidlo   

 1. Výtvarná činnost.
   Počítadlo naší školky.
Jedna, dvě, tři, čtyři, pět,nám se líbí svět.
Dobré ráno, milé děti,je nás tady jako smetí.
Máme se tu všichni rádi a jsme všichni kamarádi.
Dobré ráno, dobrý den,tak už tady jsem.

Musí vám pomoci rodiče.

V šatně máme počitadlo, vzpomínáte?

Starší mohou kreslit, třeba jen hlavičky nebo celé postavy???? Maminka pomůže dopsat jména.

Prozradím Vám, že je nás 20 dětí + tři dospělí.

 1. Zkuste si nakreslit postavu – nezapomeňte na detaily, dům.
 1. Umět pěkně přednést báseň. Umíte jich hodně. Kdybyste si nemohli vzpomenout, naučte se:
         Školáci.
Proč bychom se školy báli?
Nejsme žádní peciváli.
Máme přece bystrou hlavu k učení i pro zábavu.
Přerosteme táty mámy, počítejte brzo s námi.
 
Hezké je Počitadlo naší školky.
 1. Pracovní činnost – výroba aktovky.
 1. Poslechněte si - My jsme žáci třetí Bé.

https://www.youtube.com/watch?v=bgD07G7qA_U              (Zkopírovat odkaz)

 1. Orientovat se v chápání rýmů. Vymýšlet s dětmi různá slova a hledat rýmy - zda se k sobě tato slova hodí, zda se rýmují (krabička – babička; slepice – tráva; sluníčko – autíčko; atd.).
 2. Pracovní list s obrázky na rýmy.
 1. Hra na rozvoj paměti „Šla babička do městečka a koupila tam (mléko), další zopakuje větu a přidá např. rohlíky, další zopakuje „Šla babička do městečka a koupila tam mléko, rohlíky a banány. Pokračujeme se všemi členy rodiny nebo zkusit celé znovu, kdo byl první, přidá další slovo…..
 1. Najdi 10 rozdílů v obrázcích, vybarvi je.
 2. Najdi nesmyslné obrázky a ve větách o nich vyprávěj.
 1. Kimovy hry „Zapamatuj si!“
 • Před děti položit předměty popř. obrázky, (auto, kapesník, pastelka, kniha, jablko, hrnek, stůl, míč, tužka) nechat jim čas na zapamatování. Předměty mohou být úplně různé, co máte. Předškoláci klidně 10 předmětů, mladší děti méně např. začít s pěti. Po zakrytí děti vyjmenují, co před sebou viděly. Mohou i nakreslit.
 • Před děti položit předměty popř. obrázky. Nechat jim čas na zapamatování. Zakrýt, dítě se nedívá a vy vytáhnete jeden předmět a schováte. Dítě po odkrytí, určí, co zmizelo. (Nebo naopak můžete něco přidat nebo nic nezměnit).
 • Opět nachystat předměty, prohlédnout. Pak je vložit do neprůhledného pytlíku a děti po hmatu hádají, o kterou věc se jedná.
 1. Pobyt venku
 • Venku pozorovat určité věci (strom, dům, ptáčka, kytičku, cestu, mrak……). Doma pozorované věci zakreslit.
 • Nakreslit si skákacího panáka. Děti ho umí skákat.
 • Kreslení křídami. Hádanky, co nakreslila mamka, co nakreslilo dítě (geometrické tvary, písmena, číslice, obrázky).
 • Kreslení klacíkem – obložit kamínky.
Je-li vás více, můžete si zahrát:
„Honzo, vstávej“
„Kuba řekl“
      16. Grafomotorika.
      17. Pracovní list – Co patří do aktovky.
      18. Pracovní list - Školní potřeby.
 
Tancujeme s Kájou KULIČKA

https://www.youtube.com/watch?v=cXp5N9fJDvw             

 1. Pracovní list – malý větší, největší.
 2. Vymýšlej homonyma. Vymysli i jiné.
 3. Pracovní list – Co začíná stejně.
 4. Pracovní list - pojmenuj geometrické tvary.
 5. Vystřihnout obdélníky, čtverce, kruhy, trojúhelniky různých velikostí, seřadit od největšího po nejmenší, pojmenovat.
 6. Popovídat si o obrázku geometrické tvary.
 7. Stříhání po čáře.
 8. Jak se ti to líbilo.
Omalovánka – školáci.
Omalovánka – aktovka.
Pokud byste chtěli, můžete občas pustit dětem. Je to zpracováno pěkně. Jsou i další videa na další oblasti.
Monkey předškolák – školní zralost
Sluchová paměť
https://www.youtube.com/watch?v=80WREmjUJ5s                
Melodie a rytmus
https://www.youtube.com/watch?v=KtPJeqQtLdM&t=110s
Matematické představy
https://www.youtube.com/watch?v=80WREmjUJ5s
Slovní zásoba - řeč
https://www.youtube.com/watch?v=5-j1Sm_c6JQ&t=163s